Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Onaran Teknoloji tarafından üretilen Seos 03-8892 ev tipi ozon jeneratörü, havadaki mikroorganizmaları öldürme etkinliği açısından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından incelendi.

Konuyla ilgili Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Seos 03-8892 ev tipi ozon jeneratörü, 75 m3 hava hacmi olan bir odada önce 24 saat boyunca, Onaran Teknoloji tarafından yönetmeliklere göre insan sağlığına zararlı olmadığı düzey olduğu belirtilen şekilde, havada ozon yoğunluğu yaklaşık 0,1 ppm olacak şekilde çalıştırıldı. Hava örnekleri aygıt çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra, 3, 6 ve 24. saatte otomatik hava örnekleyici aygıt ile her seferinde toplam 1 m3 hava Petri kutusundaki Mueller Hinton besiyeri üzerine üflenip mikroorganizmaların oraya tutunmaları sağlanarak yapıldı. Örnekleme yapılan besiyerleri 24 saat 37°C’ye ayarlı inkübatörde bekletildikten sonra oluşan bakteri ve mantar kolonileri sayıldı ve süreye bağlı olarak havada canlı mikroorganizma sayısı, koloni oluşturan birim (kob) cinsinden hesaplandı. Zamana bağlı mikroorganizma oranındaki azalma değerlendirildi. İkinci denemede aygıt maksimum güçte çalıştırılarak bu kez hava örnekleri aygıt çalıştırılmaya başlamadan önce ve çalıştırıldıktan sonra 15, 30 ve 60. dakikada aynı şekilde alındı, besiyerlerine ekimi, inkübasyonu ve oluşan kolonilerin değerlendirmesi gerçekleştirildi. SEOS 03-8892 ozon jeneratörünün havada ozon miktarını 0,1 ppm’de tutacak şekilde ayarlandığında 75 m3’lük havadaki canlı mikroorganizma miktarını 3 saat içerisinde yaklaşık %80 düzeyinde azalttığı ve bu düzeyde kalmasını sağladığı, tam kapasite ile çalıştırıldığında ise 15 dakikada canlı mikroorganizma miktarını yaklaşık %80, 30 dakikada %90, 1 saatte %95 oranında azalttığı saptandı.”

ozonsterilizasyonraporimzali

Search