Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Onaran Teknoloji Kurucusu Uğur Otaran, 5. Uluslararası Biyosidal Kongresi’nde “Yaşam Esnasında, İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Ozon Sterilizasyonu için Psikrometrik Parametrelerin Kullanılması” konu başlığı altında Ozon Sterilizasyon Sistemlerinin başta virüsler olmak üzere etki ve faydalarını anlatan bir sunum gerçekleştirecek.

5. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 5-7 Mart 2021 tarihinde Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin işbirliği ile online olarak düzenlenecek. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili otoriteleri, üniversiteler, hastaneler, belediyeler, yurt içi ve yurt dışından sektör temsilcilerinin katılımı ile düzenlenecek Kongrenin ikinci gününde Onaran Teknoloji Kurucusu Uğur Otaran, “Yaşam Esnasında, İnsan Sağlığına Zarar Vermeyen Ozon Sterilizasyonu için Psikrometrik Parametrelerin Kullanılması” konu başlığı altında Ozon Sterilizasyon Sistemlerinin başta virüsler olmak üzere etki ve faydalarını anlatan bir sunum gerçekleştirecek.

Biyosidal Kongresi; Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Zararlı Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

Bu yıl uluslararası katılımın daha da artmasının planlandığı kongrede Pandemi Açısından Biyosidal Ürünlere Global Bakış Açısı, Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler ve Pandemi Süreci: Güncel Mevzuat ve Uygulamalar, Pandemi Sürecinde Güvenli Dezenfektan Uygulamaları Ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Biyosidal Ürünlerde Yeni Gelişmeler, Biyosidal Ürünlerin Geçmişi, Bugünü, Geleceği, Biyosidal Ürün Analizlerinde Laboratuvar Uygulamaları, Biyosidal Ürünlerin Seçim ve Alım Süreçleri, Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Yerel Yönetimlerde Pandemi Döneminde Biyosidal Ürün Uygulama Örnekleri, Biyosidal Ürünler ve Tarım Sektörü gibi başlıca konular tartışılacak.

Search